Üyelik Sözleşmesi

www.pleksimalzeme.com web sitesini kullananlar ve tüm ÜYE/ÜYELER aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) MAZERON REKLAM MALZEMELERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’ne aittir ve onun tarafından işletilir. ÜYE sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, kısıtlı olmadığını, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Madde (1.3.)’de isim, unvan ve adresleri verilen (“SATICI”) ve (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.
 • SATICI ile ÜYE arasında imzalanan işbu Sözleşme, taraflar arasında işbu Sözleşme ’ye ilişkin daha önceden yapılmış sair yazılı, sözlü tüm anlaşmaların yerini alır ve onları ilga eder.
 • SATICI:
  Unvanı: MAZERON REKLAM MALZEMELERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
  Adresi: MERKEZ MAH.KEMERBURGAZ CAD.NO:20-B KAĞITHANE/İSTANBUL
  Telefon: 02123217573
  Vergi Dairesi: Kağıthane
  Vergi Numarası: 6130709278
  E-mail: siparis@pleksimalzeme.com
 • ÜYE:
  Satıcıya ait alışveriş sitesinin üyelik formuyla üye olan ve Adı Soyadı, Adresi, E-mail Adresi, TC Kimlik Numarası, Telefonu bu üyelik formunda belirtilen kişidir.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMACI

 • SATICI ile ÜYE arasında imzalanan işbu Sözleşme, taraflar arasında işbu Sözleşme ’ye ilişkin daha önceden yapılmış sair yazılı, sözlü tüm anlaşmaların yerini alır ve onları ilga eder.
 • İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını, websitesi üzerinde SATICI ya da SATICI’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlerden, ÜYE’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda işbu sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
 • İşbu Sözleşme’nin ÜYE tarafından kabulü ile ÜYE, SATICI tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, ÜYE’lere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 3- SORUMLULUKLAR

 • SATICI, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 • SATICI, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 • ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya ÜYE hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. 
 • ÜYE’lerin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


MADDE 4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi SATICI’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 • Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


MADDE 5- GİZLİ BİLGİLER

 • SATICI, site üzerinden ÜYE’lerin ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ÜYE’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara ve diğer yasal durumlarda açıklanabilecektir. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.


MADDE 6- KAYIT VE GÜVENLİK

 • ÜYE, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve ÜYE bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 • ÜYE, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 • Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


MADDE 8- GİZLİLİK

 • ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
 • ÜYE’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ÜYE’ya onayı sonrasında gönderilebilir.


MADDE 9- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 10- DELİL SÖZLEŞMESİ

 • ÜYE, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile SATICI’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


MADDE 11- BÖLÜNEBİLİRLİK, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FERAGAT

 • İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • ÜYE, SATICI’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 • Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.